2231061939 ΣΤΥΛΙΔΟΣ 56, Λαμια afoi.bagineta@hotmail.gr